I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

-Trẻ biết thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4.Nhận biết được chữ số 4

- Biết luyện tập cùng với đồ dùng theo hướng dẫn của cô.

- Chơi trò chơi đúng luật và gắn đúng số lượng 4.

2. Kỹ năng:  

-Trẻ biết xếp các đồ vật, biết xếp và đặt số tương ứng

- Biết cùng nhau thảo luận và hoàn thành trò chơi

3. Thái độ:

- Thực hiện đúng luật chơi, đoàn kết trong khi chơi

-Chú ý trong giờ học, trả lời được câu hỏi của cô

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

     - Giáo án, power point các con vật, Thỏ, Voi, Mèo, Cá,

     - Thẻ số 4

      - Máy tính, ti vi, nhạc.

      2. Đồ dùng của trẻ

      - Mỗi trẻ 4 con mèo, 4 con cá, thẻ số 4

III. TIẾN HÀNH

                         Hoạt động của cô

     Hoạt động của trẻ

* Trò chuyện:

- Cô cùng trẻ hát hát: Đố bạn

+ Cô và chúng mình vừa hát bài hát gì?

+ Trong bài hát nói về những con vật gì?

+ Những con vật này sống ở đâu?

* Hoạt động 1: Ôn luyện:

+ Trên màn hình có con vật gì đây?

- Chúng mình cùng đếm với cô xem có tất cả bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con voi nhé!

- Tất cả là 4 con Thỏ, 4 con Voi

- Tương ứng với số mấy?

Vừa rồi các con được ôn đếm trong phạm vi 4 rồi đấy bây giờ chúng mình chú ý thật kỹ lên đây cô sẽ hướng dẫn cho các con so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 nhé.

2.Hoạt động 2: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4:

- Trên màn hình của cô có con vật gì đây?

- Các con cùng đếm với cô xem có mấy con mèo?

- Tất cả là mấy con mèo?

Và cô sẽ dùng thẻ chữ số 4 để chỉ nhóm số mèo là 4

- Các chú mèo rủ nhau đi câu cá, chúng mình đếm xem có bao nhiêu con cá

- Vậy chúng mình phải dùng chữ số mấy để chỉ số lượng cá là 3?

- Bạn nào giỏi cho cô biết số mèo và số cá như thế nào với nhau?

- Số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn?

- Số Mèo nhiều hơn đúng không nào? Nhiều hơn là mấy?

+ À đúng rồi 4 con Mèo nhiều hơn 3 con cá là 1 đấy, vậy 4 nhiều vậy 4 nhiều hơn 3 là 1, 3 con cá ít hơn 4 chú Mèo là , vậy 3 ít hơn 4 là 1 đấy.

- Muốn cho số cá nhiều bằng số mèo chúng mình làm như thế nào?

- À đúng rồi phải thêm 1 con cá nữa.

- Vậy 3 con cá thêm 1 con cá bằng mấy con cá?

Đúng rồi 3 con cá thêm 1 con cá bằng 4 con cá đấy.

- Chúng mình cùng nhắc lại với cô nào? 3 thêm 1 bằng 4.

- Chúng mình cùng đếm lại số cá nào? Tất cả là mấy con cá?

- Bây giờ số mèo và số cá như thế nào với nhau? Và đều bằng mấy?

Đúng rồi số mèo và số cá đều bằng nhau và đều bằng 4 đấy.

- Cô bớt 2 con cá, cho trẻ so sánh

- 2 thêm 2 bằng mấy?

- Bớt 3, thêm 3.

Cất hết số cá.

Còn lại mèo cho trẻ đếm

- Cô cất mèo

3. Hoạt động 3: Trò chơi: Đội nào nhanh hơn

- Cô giới thiệu và nói cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần

- Sau mỗi lần chơi cô động viên khen trẻ.

* Kết thúc:

- Cho trẻ cất don đồ dùng

 

- Trẻ lắng nghe.

 

- Trẻ trả lời

 

- Sống trong rừng ạ

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ đếm cùng cô

 

- Trẻ đếm và nói

- Số 4 ạ

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

Trẻ đếm

- Trẻ trả lời

 

 

- Tất cả là 3 con cá

 

- Số 3 ạ

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ thêm 1 con cá

- 4 con cá ạ

 

 

- Trẻ nhắc lại

 

- Tất cả là 4 con cá ạ

 

- Bằng nhau ạ

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ đếm

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơ

 

- Trẻ thu dọn đồ dùng