I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái u, ư. Nhận ra chữ cái u, ư trong các từ, các tiếng…

2. Kĩ năng:

- Rèn cho trẻ kĩ năng phát âm, so sánh ghi nhớ có chủ định.

3. Giáo dục:

- Giáo dục trẻ tính cẩn thận,  kỷ luật trong giờ học

II. Chuẩn bị

1.Chuẩn bị của cô

- Thẻ chữ cái u, ư ( của cô)

- Tranh ảnh có từ ghép “Con gấu” và từ ghép “Sư tử”.

- Các thẻ chữ cái eu,ư kiểu in thường, viết thường, in hoa, viết hoa.

- Trẻ ngồi xung quanh cô.

2.Chuẩn bị của trẻ

- Thẻ chữ cái u,ư của trẻ

III. Tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

*Trò chuyện

- Cô và trẻ cùng hát bài “Đố bạn”.

- Trong bài hát nói đến con vật gì?

 Hoạt động 1: Trẻ làm quen với chữ cái u, ư.

+ Làm quen với chữ “u”:

- Cô cho trẻ quan sát tranh và từ dưới bức tranh “ Con gấu”

- Cho trẻ đọc từ “Con gấu”.

- Trẻ lên tìm chữ cái đã học.

- Cô đọc chữ “u” và cho cả lớp đọc, nhóm đọc , cá nhân đọc.

- Cô cho trẻ vừa phát âm vừa tri giác trên không

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ u

- Cô  giới thiệu cho trẻ biết về các kiểu chữ “u” in thường , viết thường, chữ in hoa, viết hoa.

+ Làm quen với chữ “ư”:

- Cô lại có bức tranh và dưới bức tranh có từ : “sư tử”.

- Cô cho trẻ quan sát tranh và từ dưới bức tranh .

- Cho trẻ đọc từ “sư tử”

- Cô giới thiệu chữ ư

- Cô đọc chữ “ư” và cho cả lớp đọc, nhóm đọc , cá nhân đọc.

- Cho trẻ  di theo nét chữ ư và nêu cấu tạo chữ ư

- Cô giới thiệu cho trẻ biết về các kiểu chữ “ư” in thường , viết thường, chữ in hoa, viết hoa.

* Hoạt động 2: So sánh chữ uư:

Cô cho trẻ nhận xét so sánh sự giống và khác nhau của chữ u, ư

 Giống nhau: Cùng có 1 nét móc, 1 nét thẳng.

 Khác nhau: Chữ “u” không có dấu móc ở trên nét thẳng, chữ “ư” có dấu móc ở trên nét thẳng

 * Hoạt động 3: Trò chơi củng cố ôn luyện chữ cái u,ư

- Trò chơi tìm chữ cái u, ư xung quanh lớp

- Trò chơi động: “Quân xúc xắc vui nhộn”

+ Tiến hành: Cô giới thiệu cách chơi và cho trẻ chơi.

* Kết thúc: Cho trẻ cất đồ dùng cùng cô

 

Trẻ hát cùng cô

 

 

 

Trẻ quan sát và phát âm

 

 

 

Trẻ phát âm

Trẻ nhận xét

Trẻ quan sát

 

 

 

Trẻ quan sát

Trẻ đọc

 

Trẻ nghe

Trẻ di theo nét chữ

Trẻ nghe

 

 

Trẻ quan sát và nhận xét

 

2,3 trẻ nhận xét

 

 

 

Trẻ chơi

 

Trẻ chơi, 3,4 lần

Trẻ cất đồ cùng cô